Om Coaching

Å bli bevisst sine grunnleggende verdier kan gi store positive endringer i livet. Coaching er en målrettet prosess som lærer deg å leve i takt med verdiene dine, slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Dine erfaringer fra fortid og nåtid gjør at du kan skape den fremtiden du ønsker. Som coach hjelper jeg deg å bli bevisst din NÅ-situasjon, og hva du ønsker annerledes. Sammen arbeider vi for å snu ord til handling, slik at du når målene dine.

Bevisstgjøring

Coaching er en kommunikasjonsform som gjør deg bevisst på egne muligheter, bidrar til å oppnå mål, og til å skape varige forbedringer i livet.

Endring

Coaching kan brukes til både personlig og faglig vekst. Metoden bygger på tankesettet om at mennesket selv sitter på svarene, men at vi kan trenge hjelp til å bli bevisst dem – i tillegg til å bevege seg fra ord til handling. Først da kan vi få de endringene vi ønsker.

Samarbeid

En coach er en profesjonell og nøytral samtalepartner som lytter aktivt, utfordrer og støtter. Coach og klient etablerer et samarbeid for økt bevissthet rundt eget potensial, klarere prioriteringer og handlekraft.  MERK: En coach vil ALDRI gå inn for å endre deg som menneske.

For alle

Det er mulig å få til forbedring for alle, uansett hvilken situasjon man er i. Muligheten for forbedring skaper vi selv gjennom å tenke, føle og handle annerledes. En coach kan hjelpe deg der du ønsker endring, som for eksempel med stress, jobb, selvfølelse, motivasjon, drømmer og mål, balanse og harmoni i hverdagen, samliv og ensomhet.

Suksessrike ekspedisjoner i eget liv krever et mål, men tro ikke at du er nødt til å oppdage nytt land for å lykkes.                                                        Hensikten med indre oppdagelsesreiser kan vel så gjerne være å se ting med nye øyne.