Fram Tilbyr

Personlig coaching

Personlig coaching kan benyttes både privat og i bedriftssammenheng. Det er for mennesker som ønsker en forbedring på ett eller flere områder i livet – lære seg å prioritere og ta personlige valg som gir balanse og harmoni i hverdagen. Coaching spiller en viktig rolle i å utvikle troen på seg selv. Den gjør endring enklere og lettere å oppnå, og er et godt verktøy når man ønsker å få mer ut av livet.

Karriererådgivning

En coach kan fungere som en ekstern partner i fortrolige diskusjoner om fremtidsmuligheter i henhold til karriere. Her deltar du som regel i et ferdig strukturert opplegg som ender med en klar jobbmålsetning og en bevisst holdning til hvordan du skal nå denne. Selvanalyse og diskusjon benyttes for å kartlegge prestasjoner, talenter, sterke/svake sider, faktorer for trivsel og drivkraft, før du selv definerer realistiske karrieremål. Jeg kan også skreddersy opplegg for deg som ønsker det.

Omfang og honorar avtales i hvert enkelt tilfelle ut fra behov, arbeidsmåte og forventet tidsbruk.

Mentorcoaching

Som sertifisert coach ønsker jeg gjerne å bistå andre som ønsker å bli coach, enten gjennom grunnutdannelsen eller gjennom sertifiseringsperioden. Jeg tilbyr coaching med grunnlag i hvilke prinsipper/verktøy du ønsker å trene på, og kan være en sparringspartner fram mot skriftlig og muntlig eksamen.

Teamcoaching

Å skape et arbeidsmiljø der medarbeidernes drivkraft og kompetanse kommer til sin rett, øker effektiviteten i alle typer organisasjoner. Enten det gjelder teamutvikling, teambygging eller utvikling av enkeltpersoner i bedrifter, gir coaching forutsetninger for dynamiske forandringer. I teamcoaching flytter vi fokus fra individ til gruppe. Resultatet er ofte et mer

sammensveiset team med bedret kommunikasjon, økt gjensidig forståelse, opplevelse av et felles ansvar, økt positivitet – og økt produktivitet.

En metode som brukes er Teamkompasset, som sier noe om hvilke roller hver enkelt naturlig tar i et team. Metoden er basert på en JTI/MBTI personlighetsanalyse av hvert enkelt teammedlem. For å få et komplett bilde av hvordan teamet fungerer kan man benytte det webbaserte analyseverktøyet Team Diagnostic Assessment.

Forberedelse til jobbintervju/
dybdeintervju

Jeg tilbyr forberedelse til jobbintervju, gjerne basert på tilbakemelding fra en personlighetanalyse dersom det er ønskelig. Du vil bli trenet i å fokusere på dine styrker og muligheter, i tillegg til bevissthet om hvem du er, hva du kan bidra med og hvordan du ønsker å utvikle deg. 

Personlig rådgivning og coaching